Dizayn Çizgi: Yaya yolu ve forklift yolu çizgileri, yönlendirme işaretleri,uyarı taramaları.

 

 

Zemin Çizgi ve İşaretleri

Zemin çizgileri, Zemin işaretieri

Zemin boyama, Yol boyama, Yer boyama

Zemin çizgi ve işaretleri ile tesislerde daha emniyetli çalışma imkanı mümkündür.

Zeminde yapılacak çizgi ve işaretlerin yerleşimi, iş güvenliği uzmanı, tesis yetkilisi ve Dizayn Çizgi ekibi yetkilisi tarafından yapılır. Birlikte çalışarak oluşturulan yerleşim planlaması, uygulamanın eksiksiz bir şekilde tamamlanması amacıyla kullanılacaktır.

 Fabrika ve depolarda, yer çizgileri ve işaretleri, can güvenliğini ve iş emniyetini sağladığı gibi daha düzenli çalışma ortamını da oluşturmaktadır.

Yer çizgi standartlar (Zemin çizgi standartları)

Yer çizgi ve işaretleri, iş güvenliği standartlarına uygun içerikte olmalıdır. Üretim ve lojistik tesislerinde, çalışma amacına uygun olarak planlanması gerekiyor. Bunun için tesis yetkilieri ile birlikte planlama yapmayı yeğlemekteyiz.

Endüstriyel zemin işaretleriyle (endüstriyel yer işaretleriyle) tesislerde daha düzenli çalışma ortamı mümkün olmaktadır. 

Çizgi ve işaretlerin hangi renklerde uygulanması gerekiyor?

İş güvenliği kuralları en belirleyici faktör,
zeminde görünürlük de önemli bir faktör. 

 

Depo ve fabrikalarda gerekli hallerde zeminin tamamında boyama yapılabilir.  Bozulmuş bir zeminde, kirlenmenin ve yağlanmanın çok fazla olduğu kısımlarda ve eski çizgilerin ve işaretlerin silinmesinin güç olduğu hallerde zeminin tamamının boyanması düşünülür.

 Zeminde yapılan uyarı ve yönlendirme işaretleri
 Yaya yolu işaretleri
 forklift transpalet işaretleri
yaya geçitleri ve yönlendirme işaretleri
dikkatli ol ve yavaş işaretleri
saha tanım yazıları
ve sıralama için numaralandırma

Çizgilerin yenilenmesi
Tesisten tesise değişen periyotlarda, çizgilerin ve işaretlerin yenilenmesi gerekliliği doğar.  Zemin çizgi ve işaretlerinin yenilenmesini de deneyimli ekibimizle yapmaktayız

Sahadaki çizgiler aşağıdaki nedenlerle aşınmakta, yıpranmaktadır:
Araç hareketleri,
Tekerleklerin çizgi ve işaretler üzerinde manevra yapması,
Taşınan ürünlerin yere temas ederek taşınması,
Malzemelerin zemine düşürülmesi,
gibi farklı sebeplerle çizgiler ve işaretler aşınırlar / yıpranırlar.

Endüstriyel zeminlerde çizgi ve işaret uygulamaları:
Sertleştirilmiş beton zeminler, parlak betonlarda, epoksi kaplı zeminlerde, poliüretan kaplı zeminlerde, asfalt zeminlerde ve tüm diğer endüstriyel zeminlerde, çizgi bir işaretlerin boya ile uygulamasını yapıyoruz.

Doğru boyayı, doğru usulde uygulamak boyanın kalıcılığı için oldukça önemlidir. Uygulama yapılan sahanın, temiz ve kuru olması boyanın tutunmasını olumlu yönde etkilemektedir.

Sahada tarama çalışması, tehlikeli çalışma kısımlarında uyarı amaçlı olarak yapılmaktadır.


ENG

İş Güvenliği Çözümleri

Zemin çizgi ve işaretleri

5s çizgileri

Acil Çıkış Yolları

Depo çizgi ve işaretleri

Fabrika çizgi ve işaretleri

İş güvenliği çizgileri

Çizgilerin ve işaretlerin yenilenmesi

Yaya yolları ve forklift yolları

Taramalar ve uyarı işaretleriLink 201906