Dizayn Çizgi: Yaya yolu ve forklift yolu çizgileri, yönlendirme işaretleri,uyarı taramaları.

 

 

Fabrika çizgi ve işaretleri

Fabrika ve depolarda iş kazalarını engellemek için fabrika zemin çizgileri uygulaması yapılır. Forklift yolları, araçların düzenli yük taşımalarını sağlar.

Forkliftlerin belirlenen alanlarda, sadece kendi yollarında gitmesi amacıyla yapılan, fabrika zemin çizgileri, iş kazalarının önlenmesine büyük katkı sağlar. Forkliftler sadece kendi yollarında ilerler ve yayalar da aynı şekilde sadece kendi yollarında yürürler.

 Fabrika içerisinde çizgi uygulamaları yapıldığında, araç ve yaya çarpışması kazalarının oldukça düşük oranlara indiği gözlendi.

İş güvenlik çizgileri, yaya yolları, forklift yolları, personelin çalışma alanı belirleyen çizgiler, personelin güvenli olarak çalışmasını olanaklı kılar.

Yaya yolları, bazı tesislerde yürüme yolunun tamamı boyanarak, bazı tesislerde çizgiler ile oluşturulmakta. Yürüme adım işaretleri kullanılarak, yaya yollarının görünürlüğü artırılmaktadır.

forklift_yaya_yol_cizgileri_01 forklift_yaya_yol_cizgileri_02 forklift_yaya_yol_cizgileri_03  forklift_yaya_yol_cizgileri_05   

Forklift yolları fabrika ve benzeri büyük işletmelerde önem taşımaktadır: Hem çalışanlar zarar görmez, hem de büyük maliyetler harcanarak alınan araçların kaza riski önlenir.

Fabrika Zemin Çizgi Uygulaması

Fabrika zemin çizgilerinde kullanılan boyalar özel karışımlı boyalardır.

Metil metakrilat reçine esaslıdır. Bunun yanında dayanımı oldukça yüksek, tek bileşenli ve hava kurumalı soğuk yol boyalarıdır. Boya kısa bir sürede kurur, zemin kullanıma açılır. Fabrika zemin çizgileri yüksek basınç ile boyayı zemine nakleden çizgi makineleriyle uygulanır. Zemine yüksek basınçla aktarılan boya diğer boyama yöntemlerine göre daha sağlıklı ve kalıcıdır.

Zemin boyaları özel karışımlı olarak imal edilmektedir. Reçine esaslı yapıda olan zemin boyalarının dayanıklılığı yüksektir. Kısa zamanda kuruyan boya, zeminin kısa sürede kullanıma açılmasını sağlar. Boya özel makinalarla yüksek basınçla uygulanır. Yüksek basınçla püskürtme yöntemiyle yapılan uygulama sayesinde boya, diğer boyama yöntemlerine göre çok daha uzun süre dayanır. İş kazalarının en aza indirilmesi için profesyonel zemin boyaları tercih edilmelidir.

Fabrika Zemin Çizgisinin Yararları Nelerdir?

Fabrikalardaki iş güvenliği ve çalışan personelin güvenliği için uygulanan yeni yasalarda zemin çizgilerinin yapılması gerekmektedir.

 İş kazalarını azaltır.

 Araç ve yayalar düzenli olarak, kazaya sebep olmayacak bir şekilde hareket ederler.

 Üretim sahasında personel ciddiyet ve güvenle çalışır.

 Acil durumlarda etkin kaçış planlarına yardımcı olur.

 Farklı renk uygulamaları ile, yönlendirme kolaylaşır.

ENG

 

 

 

 

İş Güvenliği Çözümleri


Zemin çizgi ve işaretleri

5s çizgileri

Acil Çıkış Yolları

Depo çizgi ve işaretleri

Fabrika çizgi ve işaretleri

İş güvenliği çizgileri

Çizgilerin ve işaretlerin yenilenmesi

Yaya yolları ve forklift yolları

Taramalar ve uyarı işaretleri